Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 13

1

(Przedniejszemu śpiewakowi pieśó Dawidowa.)

2

Dokądże Panie? Zapomniszże mię na wieki? dokądże ukrywać będziesz oblicza twego przedemną?

3

Dokądże się będę radził w duszy swojej, a trapił w sercu mojem przez cały dzieó? Dokądże się będzie wywyższał nieprzyjaciel mój nademną?

4

Wejrzyjże, wysłuchaj mię, Panie, Boże mój! oświeć oczy me, bym snać nie zasnął w śmierci;

5

By snać nie rzekł nieprzyjaciel mój: Przemogłem go; ażeby się nieprzyjaciele moi nie rodowali, gdybym się zachwiał.

6

Ale ja w miłosierdziu twojem ufam: rozraduje się

7

serce moje w zbawieniu twojem; będę śpiewał Panu, że mi dał wiele dobrego.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910