A A A A A
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Psalmy 113

1

  Halleluja. Chwalcie słudzy Paóscy, chwalcie imię Paóskie.

2

  Niechaj będzie imię Paóskie błogosławione, odtąd aż na wieki.

3

  Od wschodu słoóca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Paóskie.

4

  Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.

5

  Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?

6

  Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.

7

  Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,

8

  Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;

9

  Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910