Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Joba 14

1

Człowiek, narodzony z niewiasty, dni krótkich jest, i pełen kłopotów;

2

Wyrasta jako kwiat, i bywa podcięty, a ucieka jako cieó, i nie ostoi się.

3

Wszakże i na takiego otwierasz oczy twoje, a przywodzisz mię do sądu z sobą.

4

Któż pokaże czystego z nieczystego? Ani jeden;

5

Gdyż zamierzone są dni jego, liczba miesięcy jego u ciebie; zamierzyłeś mu kres, którego nie może przestąpić.

6

Odstąpże od niego, aż odpocznie, aż przejdzie jako najemniczy dzieó jego.

7

Albowiem i o drzewie jest nadzieja, choć je wytną, że się jeszcze odmłodzi, a latorośl jego nie ustanie.

8

Choć się zstarzeje w ziemi korzeó jego, i w prochu obumrze pieó jego:

9

Wszakże gdy uczuje wilgotność, puści się, i rozpuści gałęzie, jako szczep młody.

10

Ale człowiek umiera, zemdlony będąc, a umarłszy człowiek gdzież jest?

11

Jako uchodzą wody z morza, a rzeka opada i wysycha.

12

Tak człowiek, gdy się układzie, nie wstanie więcej, a pokąd stoją nieba, nie ocuci się, ani będzie obudzony ze snu swego.

13

Obyżeś mię w grobie ukrył i utaił, ażby się uciszył gniew twój, a iżbyś mi zamierzył kres, kędy chcesz wspomnieć na mię!

14

Gdy umrze człowiek, izali żyć będzie? Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej.

15

Zawołasz, a ja tobie odpowiem; a spraw rąk twoich pożądasz.

16

Aczkolwiekeś teraz kroki moje obliczył, ani odwłóczysz karania za grzech mój.

17

Zapięczętowane jest w wiązance przestępstwo moje, a zgromadzasz nieprawości moje.

18

Prawdziwie jako góra padłszy rozsypuje się, a skała przenosi się z miejsca swego.

19

Jako woda wzdrąża kamienie, a powodzią zalane bywa, co samo od siebie rośnie z prochu ziemi: tak nadzieję ludzką w niwecz obracasz.

20

Przemagasz go ustawicznie, a on schodzi; odmieniasz postać jego, i wypuszczasz go.

21

Będąli zacni synowie jego, tego on nie wie; jeźli też wzgardzeni, on nie baczy.

22

Tylko ciało jego, póki żyw, boleje, a dusza jego w nim kwili.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910