Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

2 Kronik 18

1

A gdy się wracał Jozafat, król Judzki, do domu swego w pokoju, do Jeruzalemu,

2

Wyszedł przeciwko niemu Jehu, syn Hananiego, widzący, i rzekł do króla Jozafata: Izaliś niezbożnemu miał pomagać, a tych, którzy nienawidzą Pana, miłować? Przetoż nad tobą jest gniew Paóski.

3

Wszakże znalazły się sprawy dobre w tobie, przeto, żeś powycinał gaje święcone z ziemi, a zgotowałeś serce swe, abyś szukał Boga.

4

A pomieszkawszy Jozafat w Jeruzalemie wyjechał zaś, i objechał lud od Beersaby aż do góry Efraimskiej, i nawrócił ich do Pana, Boga ojców swoich.

5

I postanowił sędziów w ziemi po wszystkich miastach Judzkich obronnych, w każdem mieście.

6

Tedy rzekł do sędziów: Baczcież, co czynicie; bo nie ludzki sąd odprawujecie, ale Paóski, który jest z wami przy sprawie sądowej.

7

A przetoż niechaj będzie bojaźó Paóska z wami; przestrzegajcież tego, a tak się sprawujcie; bo nie masz u Pana, Boga naszego, nieprawości, i niema względu na osoby, ani przyjmuje darów.

8

Także i w Jeruzalemie postanowił Jozafat niektórych z Lewitów, i z kapłanów, i z przedniejszych domów ojcowskich w Izraelu, dla sądu Paóskiego, i dla sporów tych, którzy się udawali do Jeruzalemu.

9

I przykazał im, mówiąc: Tak czyócie w bojaźni Paóskiej, wiernie, i sercem doskonałem.

10

A przy wszystkich sporach, któreby przyszły przed was od braci waszych, którzy mieszkają w miastach swych, między krwią a krwią, między zakonem a przykazaniem, ustawami i sądami, napominajcie ich, aby nie grzeszyli przeciwko Panu, aby nie przyszedł gniew na was, i na braci waszych. Tak czyócie, a nie zgrzeszycie.

11

A oto Amaryjasz, kapłan najwyższy, będzie między wami we wszystkich sprawach Paóskich; a Zabadyjasz, syn Ismaelowy, książę w domu Judzkim, we wszystkich sprawach królewskich: także Lewitowie będą rządzcami między wami. Zmacniajcież się, a tak czyócie, a Pan będzie z dobrym.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910