Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

1 Jana 3

1

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.

2

Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

3

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

4

Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.

5

A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.

6

Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.

7

Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.

8

Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

9

Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.

10

Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.

11

Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;

12

nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.

13

Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.

14

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.

15

Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.

16

Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.

17

Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?

18

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

19

Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca,

20

że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.

21

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem

22

i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.

23

A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.

24

A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975