Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

2 Tymoteusza 5

1

Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy

2

i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości.

3

Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.

4

A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.

5

Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;

6

jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

7

Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany;

8

i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,

9

a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego

10

i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.

11

O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu.

12

Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego.

13

Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem;

14

pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975