Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Efezjan 3

1

Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan -

2

bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra,

3

że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.

4

Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,

5

która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,

6

mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,

7

której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie.

8

Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe

9

i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,

10

aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,

11

według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,

12

w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.

13

Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza.

14

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,

15

od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,

16

by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,

17

żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,

18

zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

19

i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

20

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,

21

temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975