Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Amosa 8

1

Takie widzenia dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto był kosz dojrzałego owocu.

2

I rzekł: Co widzisz Amosie? I odpowiedziałem: Kosz dojrzałego owocu. Wtedy Pan rzekł do mnie: Dojrzał do zagłady lud mój izraelski, już mu nie przepuszczę.

3

Śpiewaczki świątyni będą zawodzić w owym dniu - mówi Wszechmogący Pan. Będzie mnóstwo trupów, wszędzie porzuconych. Cicho!

4

Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc:

5

Kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem, i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę,

6

nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów i sprzedawać poślad zboża?

7

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.

8

Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia i żałobą okryć się wszyscy jej mieszkańcy? Ona cała podniesie się jak Nil i opadnie jak Rzeka Egipska.

9

W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe, i mrokiem okryję ziemię w biały dzień,

10

i zamienię wasze święta w żałobę i wszystkie wasze pieśni w pieśń żałobną; na wszystkie biodra włożę włosiennicę, a na każdą głowę łysinę. Przekształcę to w żałobę po jedynaku, a całą przyszłość w dzień goryczy.

11

Oto idą dni - mówi Wszechmogący Pan - że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana.

12

I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą.

13

W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńcy,

14

którzy przysięgają na "Przewinienie" Samarii i mówią: Jako żyw twój Bóg, Danie! Albo: Jako żyw twój ulubieniec, Beer-Szebo! Upadną i już nigdy nie powstaną.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975