Kaznodziei 10

1

Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty.

2

Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej.

3

Po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu; i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem.

4

Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom.

5

Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności:

6

Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko.

7

Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy.

8

Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż.

9

Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć, kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo.

10

Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością.

11

Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje.

12

Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi:

13

Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo.

14

Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie; a któż mu powie, co po nim będzie?

15

Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta.

16

Biada ci, ziemio, której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują!

17

Szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają, po męsku, a nie po pijacku.

18

Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka.

19

Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko.

20

Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo.