Przypowieści 4

1

Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu.

2

Bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem!

3

Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki,

4

pouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył!

5

Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich!

6

Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowa cię!

7

Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu!

8

Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością.

9

Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną.

10

Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata.

11

Uczę cię drogi mądrości, wiodę cię torami prawości.

12

Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się.

13

Trzymaj się karności, nie ustawaj; zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem!

14

Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi!

15

Unikaj jej i nie wchodź na nią; odwróć się od niej i omiń ją!

16

Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do upadku,

17

bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt.

18

Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia.

19

Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć.

20

Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów!

21

Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca,

22

bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.

23

Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!

24

Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg!

25

Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie!

26

Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi.

27

Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!