Przypowieści 3

1

Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,

2

bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.

3

Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!

4

Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.

5

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

6

Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!

7

Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!

8

To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.

9

Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!

10

I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.

11

Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!

12

Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.

13

Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;

14

gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.

15

Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.

16

W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.

17

Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.

18

Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.

19

Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.

20

Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.

21

Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,

22

a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.

23

Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.

24

Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.

25

Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,

26

gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.

27

Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.

28

Nie mów do swego bliźniego: idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro - jeżeli możesz to teraz uczynić.

29

Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą!

30

Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził!

31

Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi,

32

gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.

33

Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.

34

Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę.

35

Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.