A A A A A
Polska Biblia Warsaw 1975

Przypowieści 22

1

  Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto.

2

  Bogacz i nędzarz spotykają się; Pan stworzył obydwu.

3

  Przezorny, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę.

4

  Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie.

5

  Ciernie i sidła są na drodze przewrotnego; kto pilnuje swojej duszy, ten jest od nich z dala.

6

  Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.

7

  Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.

8

  Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście, a koniec jego swawoli kładzie rózga.

9

  Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu.

10

  Wypędź naśmiewcę, a ustanie kłótnia i ucichnie swar i zniewaga.

11

  Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król.

12

  Oczy Pana czuwają nad tym, co znane, i On podważa słowa wiarołomcy.

13

  Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy.

14

  Usta obcej kobiety są głębokim dołem; wpada weń ten, na kogo Pan się gniewa.

15

  Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd.

16

  Kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia; kto daje bogatemu, doprowadza go do zubożenia.

17

  Słowa mędrców: Nastaw ucha i słuchaj moich słów; nakłoń swoje serce, aby je poznało,

18

  jest bowiem miło, gdy je zachowasz w swym wnętrzu, gdy je będziesz miał zawsze gotowe na swoich wargach.

19

  Chcę cię dziś pouczyć o twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu.

20

  Czy nie napisałem ci trzydziestu mądrych rad, pełnych znajomości rzeczy,

21

  aby cię nauczyć tego, co słuszne i prawdziwe, abyś mógł dać właściwą odpowiedź temu, kto cię zapytuje?

22

  Nie okradaj nędzarza, gdyż jest nędzarzem, nie depcz ubogiego w sądzie,

23

  gdyż Pan broni ich sprawy i pozbawia życia tych, którzy ich krzywdzą.

24

  Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym,

25

  abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę.

26

  Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi,

27

  bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie.

28

  Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie.

29

  Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975