Przypowieści 18

1

Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie.

2

Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu.

3

W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a z czynem haniebnym łączy się niesława.

4

Słowa niejednych ust są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak bystry potok.

5

Niedobra to rzecz brać stronę winnego, aby w sądzie łamać prawo niewinnego.

6

Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów.

7

Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy.

8

Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności.

9

Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika.

10

Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny.

11

Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu.

12

Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora.

13

Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę.

14

Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie?

15

Serce rozumne nabywa mądrości, a ucho mędrców szuka wiedzy.

16

Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich.

17

Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki.

18

Los kładzie kres sporom i rozstrzyga sprawę między możnymi.

19

Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu.

20

Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg.

21

Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.

22

Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana.

23

Ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo.

24

Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.