Wyjścia 40

1

I rzekł Pan do Mojżesza:

2

W pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, Namiot Zgromadzenia.

3

Ustawisz tam Skrzynię Świadectwa i nakryjesz ją zasłoną.

4

Wniesiesz też stół i ustawisz na nim to, co tam należy, wniesiesz świecznik i nasadzisz na nim jego lampy,

5

i ustawisz złoty ołtarz do kadzenia przed Skrzynią Świadectwa, i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku.

6

Ustawisz też ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, Namiotu Zgromadzenia,

7

kadź zaś umieścisz między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody.

8

I wytyczysz wokoło dziedziniec, i zawiesisz kotarę w bramie dziedzińca.

9

Potem weźmiesz olej namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami, i będzie święty.

10

Namaścisz też ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami, poświęcisz ołtarz i stanie się ołtarz świętością nad świętościami.

11

I namaścisz kadź z podstawą jej, i poświęcisz ją.

12

Potem przyprowadzisz Aarona i jego synów do wejścia do Namiotu Zgromadzenia i obmyjesz ich wodą.

13

I ubierzesz Aarona w święte szaty, i namaścisz go, i poświęcisz go, by mi pełnił służbę jako kapłan.

14

Przyprowadzisz też jego synów i ubierzesz ich w tuniki,

15

i namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia.

16

Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan; tak uczynił,

17

a przybytek został wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku.

18

Mojżesz postawił przybytek i umieścił jego podstawy, i ustawił jego deski, założył jego poprzeczki i ustawił jego słupy,

19

i rozpiął namiot nad przybytkiem, i ustawił nad namiotem z wierzchu nakrycie, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

20

A wziąwszy Świadectwo włożył je do Skrzyni, założył drążki u Skrzyni, a z wierzchu umieścił na Skrzyni wieko.

21

I wniósł Skrzynię do przybytku, i zawiesił kotarę zasłaniającą, i zakrył Skrzynię Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

22

W Namiocie Zgromadzenia umieścił stół po północnej stronie przybytku na zewnątrz kotary

23

i ułożył na nim chleby pokładne przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

24

Umieścił świecznik w Namiocie Zgromadzenia, naprzeciw stołu, po południowej stronie przybytku,

25

i nasadził na nim lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

26

I ustawił złoty ołtarz w Namiocie Zgromadzenia przed zasłoną,

27

i spalił na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi,

28

i zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku.

29

Ołtarz całopalenia ustawił u wejścia do przybytku, do Namiotu Zgromadzenia i złożył na nim ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

30

Miednicę ustawił między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania.

31

Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i swoje nogi;

32

Ilekroć wchodzili do namiotu Zgromadzenia i zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

33

Na koniec urządził dziedziniec wokoło przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła.

34

Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek.

35

Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok a chwała Pana napełniała przybytek.

36

Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki,

37

gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł.

38

Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki.