Wyjścia 25

1

I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:

2

Powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny.

3

A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: Złoto, srebro i miedź,

4

fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść,

5

i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe,

6

oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła,

7

kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.

8

I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich,

9

dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie.

10

Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką.

11

Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec.

12

Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie.

13

I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem.

14

Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię.

15

W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane.

16

Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam.

17

I zrobisz wieko ze szczerego złota dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie.

18

Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka.

19

Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach.

20

Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku.

21

Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam.

22

Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwu cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich.

23

Zrobisz także stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora łokcia wysoki,

24

i pokryjesz go szczerym złotem, i zrobisz na nim dokoła złoty wieniec.

25

Zrobisz też wokoło niego listwę na piędź szeroką i wzdłuż jego listwy zrobisz złoty wieniec.

26

Zrobisz także do niego cztery złote pierścienie i przymocujesz te pierścienie na czterech bokach przy jego czterech nogach.

27

Tuż przy listwie będą te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu.

28

Zrobisz zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Na nich będzie się nosiło stół.

29

Zrobisz też jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów, zrobisz je ze szczerego złota.

30

Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne.

31

Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły; jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły.

32

Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku.

33

Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem; i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak będzie na sześciu ramionach, wychodzących ze świecznika.

34

Na samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami.

35

Pod każdymi dwoma ramionami, wychodzącymi z niego, będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod sześcioma ramionami, wychodzącymi ze świecznika.

36

Ich gałki i ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota.

37

Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę.

38

Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota.

39

Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota.

40

Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze.