Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Wyjścia 1

1

Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu; każdy przybył ze swą rodziną:

2

Ruben, Symeon, Lewi i Juda.

3

Issachar, Zebulon i Beniamin,

4

Dan i Naftali, Gad i Aszer.

5

Wszystkich potomków Jakuba było siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.

6

Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie.

7

A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju.

8

Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa.

9

Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas.

10

Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju.

11

Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses.

12

Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich.

13

Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót

14

i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem.

15

Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua,

16

mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu.

17

Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu.

18

Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców?

19

Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie; są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna.

20

A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał.

21

A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami.

22

Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975