Psalmy 99

1

Pan jest królem, drżą ludy, Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje.

2

Wielki jest Pan na Syjonie I wyniesiony nad wszystkie ludy.

3

Niech wielbią imię twoje wielkie i straszne; On jest święty!

4

Potężny jest król, który miłuje prawo; Tyś ustanowił, co prawe, Ty sprawujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie.

5

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, I oddajcie pokłon u podnóżka stóp jego! On jest święty!

6

Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego, A Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia jego; Wołali do Pana, a On ich wysłuchał.

7

W słupie obłoku mówił do nich; Strzegli świadectw jego i prawa, które im dał.

8

Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał, Byłeś im Bogiem, który przebacza, Lecz karze ich występki.

9

Wysławiajcie Pana, Boga naszego I oddajcie pokłon na świętej górze jego, Bo święty jest Pan, Bóg nasz!