Psalmy 98

1

Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

2

Pan objawił zbawienie swoje, Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

3

Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela;Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.

4

Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie; Weselcie się, cieszcie się i grajcie!

5

Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie!

6

Na trąbach i głośnych rogach, Grajcie przed Królem, Panem!

7

Niech szumi morze i to, co je napełnia, Świat i jego mieszkańcy!

8

Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem

9

Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.