Psalmy 97

1

Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, Niech się weselą mnogie wyspy!

2

Obłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.

3

Ogień idzie przed obliczem jego I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.

4

Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży.

5

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi.

6

Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego.

7

Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, Którzy chlubią się bałwanami, Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie.

8

Słyszy to Syjon i raduje się, I weselą się córki judzkie z powodu sądów twoich, Panie!

9

Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów!

10

Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.

11

Światłość wschodzi sprawiedliwemu I radość tym, którzy są prawego serca.

12

Radujcie się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie święte imię jego!