Psalmy 96

1

Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!

2

Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!

3

Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego!

4

Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie.

5

Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa.

6

Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego.

7

Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc!

8

Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!

9

Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio!

10

Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

11

Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!

12

Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne

13

Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste, idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności.