Psalmy 95

1

Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!

2

Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach,

3

Gdyż wielkim Bogiem jest PanI królem wielkim nad wszystkich bogów.

4

W jego ręku są głębokości ziemi I jego są szczyty gór.

5

Jego jest morze i On je uczynił, I suchy ląd ręce jego ukształtowały.

6

Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!

7

On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli:

8

Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni,

9

Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje.

10

Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu I rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich.

11

Dlatego przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do odpocznienia mego.