Psalmy 93

1

Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

2

Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności.

3

Podnoszą rzeki, Panie, Podnoszą rzeki swój głos, Podnoszą rzeki swe wzburzone fale.

4

Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości.

5

Świadectwa twoje są godne wiary, Ozdobą domu twego, Panie, jest świętość po wsze czasy.