Psalmy 92

1

Psalm. Pieśń na dzień sabatu.

2

Dobrze jest dziękować PanuI opiewać imię twe, o Najwyższy,

3

Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją,

4

Na lutni o dziesięciu strunach I na harfie przy dźwięku cytry.

5

Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich.

6

Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje!

7

Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego.

8

Choć wyrastają bezbożni jak ziele I kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze.

9

Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki.

10

Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy.

11

Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu,Namaściłeś mnie świeżym olejkiem.

12

Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.

13

Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu.

14

Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.

15

Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości,

16

Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości.