Psalmy 87

1

Synów Koracha. Psalm. Pieśń. To, co na górach świętych założył:

2

Bramy Syjonu, miłuje Pan Bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba,

3

Chwalebne rzeczy mówi się o tobie, Miasto Boże. Sela.

4

Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich; Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą: Oni się tu urodzili.

5

A o Syjonie mówić się będzie: Wszyscy co do jednego w nim się urodzili, A On, Najwyższy, utwierdzi go.

6

Pan zapisze w księdze ludów: Oni się tu urodzili. Sela.

7

Śpiewać będą w pląsach: Wszystkie me zdroje są w tobie.