Psalmy 86

1

Modlitwa. Dawidowy. Nakłoń, Panie, ucha swego! Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny!

2

Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny! Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie!

3

Zmiłuj się nade mną, Panie, Bo codziennie wołam do ciebie!

4

Rozwesel duszę sługi swego, Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!

5

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.

6

Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej I zważ na głośne błaganie moje!

7

W dniu mej niedoli wzywam cię, Bo mię wysłuchujesz.

8

Nie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje.

9

Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje.

10

Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem.

11

Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!

12

Będę cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem I będę wielbił imię twoje na wieki,

13

Ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie: Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych.

14

Boże, zuchwali powstali przeciwko mnie, A zgraja gwałtowników czyha na życie moje I nie mają ciebie przed oczyma swymi.

15

Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.

16

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu I wybaw syna służebnicy swojej!

17

Daj znak, że jesteś mi przychylny, Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie!