Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 85

1

Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha.

2

Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba.

3

Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.

4

Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego.

5

Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas!

6

Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?

7

Czyż nie ożywisz nas znowu, Aby lud twój rozradował się w tobie?

8

Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje!

9

Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.

10

Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.

11

Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały.

12

Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.

13

Także dobrobytu udzieli Pan I ziemia nasza swój plon wyda.

14

Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie I wyznaczać drogę krokom jego.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975