A A A A A
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 84

1

  Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino". Psalm synów Koracha.

2

  O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów!

3

  Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.

4

  Nawet wróbel znalazł domek, A jaskółka gniazdo dla siebie, Gdzie składa pisklęta swoje: Tym są ołtarze twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój!

5

  Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają,Nieustannie ciebie chwalą! Sela.

6

  Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, Gdy o pielgrzymkach myśli!

7

  Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.

8

  Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.

9

  Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela.

10

  Boże, tarczo nasza, wejrzyjI spójrz na oblicze pomazańca swego!

11

  Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, Niż gdzie indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.

12

  Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.

13

  Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975