Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 83

1

Pieśń. Psalm Asafowy.

2

Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, Nie bądź bezczynny, Boże!

3

Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, A ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę.

4

Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.

5

Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!

6

Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze:

7

Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów,

8

Gebal i Amon, i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru.

9

Assur też złączył się z nimi, Synów Lota wsparł swym ramieniem. Sela.

10

Uczyń im, jak Midianitom, Jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,

11

Którzy zostali wytępieni w En-Dor, Stali się nawozem ziemi.

12

Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,

13

Którzy powiedzieli: Weźmy w posiadanie niwy Boże!

14

Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze!

15

Jak ogień, który pali las, I jak płomień, co pochłania góry,

16

Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!

17

Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie!

18

Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, Niech będą pohańbieni i zginą!

19

Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Jahwe, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975