Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 82

1

Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd.

2

Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie I stawać po stronie bezbożnych? Sela.

3

Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość!

4

Ratujcie biedaka i nędzarza, Wyrwijcie go z ręki bezbożnych!

5

Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, W ciemności postępują, Chwieją się wszystkie posady ziemi.

6

Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,

7

Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę.

8

Powstań, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicznym panem wszystkich narodów.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975