Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 81

1

Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino." Asafowy.

2

Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy naszej, Wykrzykujcie Bogu Jakuba!

3

Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, W mile dźwięczącą cytrę i harfę!

4

Zadmijcie w trąby na nowiu, W pełnię, w dniu święta naszego,

5

Bo taka jest ustawa w Izraelu, Nakaz Boga Jakuba!

6

Przykazanie to dał Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem:

7

Zdjąłem brzemię z barków twoich, Dłonie twe są wolne od dźwigania koszów.

8

Gdyś mię wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię, Odpowiedziałem ci pośród gromów, Doświadczyłem cię u wód Meriba. Sela.

9

Słuchaj, ludu mój! Upominam cię! Izraelu, obyś mnie słuchał!

10

Niech nie będzie u ciebie boga innegoI nie kłaniaj się bogu obcemu!

11

Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, Który cię wywiódł z ziemi egipskiej! Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je!

12

Lecz lud mój nie słucha głosu mego, A Izrael nie był mi uległy.

13

Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, By postępowali według zamysłów swoich.

14

O, gdyby usłuchał mnie lud mój, O, gdyby Izrael chodził drogami moimi!

15

Wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich I zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom.

16

Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, A czas ich trwałby wiecznie.

17

Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą I syciłbym go miodem ze skały.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975