Psalmy 8

1

Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Tłoczący wino".Psalm Dawidowy.

2

Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.

3

Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, Aby poskromić wroga i mściciela.

4

Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich,Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:

5

Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?

6

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.

7

Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich,Wszystko złożyłeś pod stopy jego:

8

Owce i wszelkie bydło,Nadto zwierzęta polne,

9

Ptactwo niebieskie i ryby morskie,Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.

10

Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!