Psalmy 76

1

Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Asafowy. Pieśń.

2

Bóg znany jest w Judzie, Imię jego jest wielkie w Izraelu.

3

Przybytek jego jest w Salem, A mieszkanie jego na Syjonie.

4

Tam łamie ogniste strzały łuku, Tarczę i miecz, i zbroję. Sela.

5

Wspanialszy jesteś i potężniejszy Niż góry odwieczne.

6

Ograbieni zostali odważni, popadli w sen, A wszystkich wojowników siła rąk zawiodła.

7

Od groźby twojej, Boże Jakuba, Zdrętwiały wozy i konie.

8

Straszny Ty jesteś! Któż się ostoi przed obliczem twoim, Przed siłą gniewu twego?

9

Z nieba ogłosiłeś wyrok: Ziemia zatrwożyła się i zamilkła,

10

Gdy Bóg powstał na sąd, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Sela.

11

Gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy, A tymi, co ocaleją z gniewu, ty się opaszesz.

12

Składajcie śluby i spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; Wszyscy wokół niego niech złożą dary Strasznemu!

13

On ukraca pychę książąt, Jest groźny dla królów ziemi.