Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 75

1

Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Psalm Asafowy. Pieśń.

2

Wysławiamy cię, Boże, wysławiamy. Wzywamy imienia twego, opowiadamy cuda twoje.

3

Gdy upatrzę porę, Będę sądził sprawiedliwie.

4

Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Ja jednak umacniam jej słupy. Sela.

5

Mówię do zuchwałych: Nie bądźcie zuchwali! A do bezbożnych: Nie wynoście się!

6

Nie podnoście głów przeciwko niebu, Nie mówcie zuchwale przeciwko Bogu!

7

Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, Ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd,

8

Lecz Bóg jest sędzią, Tego poniża, tamtego wywyższa.

9

Bo w rękach Pana jest kielich Wina musującego, pełnego przypraw; Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi nawet osad jego wysączają i piją.

10

Ale ja będę zwiastował po wsze czasy, Opiewać będę Boga Jakuba.

11

I połamie wszystkie rogi bezbożnych, Lecz rogi sprawiedliwych podniosą się.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975