Psalmy 70

1

Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej.

2

Racz mnie wyzwolić, Boże, Panie, pośpiesz mi z pomocą!

3

Niech się zawstydzą i zarumienią Ci, którzy godzą na życie moje! Niech uciekają i okryją się hańbą Ci, którzy pragną zguby mojej!

4

Niech cofną się i okryją wstydem Ci, którzy mówią: Ha! Ha!

5

Niech się rozweselą i rozradują w tobie Wszyscy, którzy cię szukają! Niech mówią zawsze: Wielki jest Bóg! Ci, którzy miłują zbawienie twoje.

6

Ja zaś jestem ubogi i biedny; Boże, pośpiesz do mnie! Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem: Panie! Nie opóźniaj się!