Psalmy 67

1

Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm. Pieśń.

2

Niech nam Bóg miłościw będzie I niech nam błogosławi, Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! Sela.

3

Aby poznano na ziemi drogę twoją, Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje.

4

Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!

5

Niech się radują i weselą narody, Gdyż ty sądzisz ludy sprawiedliwie I kierujesz narodami na ziemi! Sela.

6

Niech sławią cię, Boże, ludy; Niech sławią cię wszystkie ludy!

7

Ziemia wydała plon swój: Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg.

8

Niech nam Bóg błogosławi, A niech się go boją wszystkie krańce ziemi!