Psalmy 66

1

Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!

2

Opiewajcie chwałę jego imienia, Śpiewajcie mu pieśń pochwalną!

3

Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.

4

Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, Niech śpiewa i opiewa imię twoje! Sela.

5

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!

6

Przemienił morze w suchy ląd, Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim!

7

Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody, Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! Sela.

8

Błogosławcie, narody, Boga naszego I ogłaszajcie głośno chwałę jego!

9

Zachował przy życiu duszę naszą, A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.

10

Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro.

11

Wpędziłeś nas w sidła, Włożyłeś brzemię na biodra nasze.

12

Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz wyprowadziłeś nas na wolność.

13

Dlatego wejdę do domu twego z całopaleniem, Dopełnię ci ślubów moich,

14

Które złożyły wargi moje, Wypowiedziały usta moje w niedoli mojej.

15

Ofiaruję ci tłuste całopalenia wraz z wonnością ofiar z baranów, Ofiaruję ci woły i kozły. Sela.

16

Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, A opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!

17

Do niego wołałem ustami mymi I wysławiałem go językiem moim.

18

Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.

19

Lecz Bóg mnie wysłuchał, Zwrócił uwagę na modlitwę moją.

20

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej I nie odmówił mi swej łaski!