Psalmy 65

1

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Pieśń.

2

Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby.

3

Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek

4

Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz.

5

Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, By mieszkał w sieniach twoich; Nasycimy się dobrami domu twego, Świętością przybytku twego.

6

Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.

7

Utwierdzasz góry mocą swoją, Przepasany będąc siłą,

8

Uśmierzasz szum morza, Szum fal jego i wzburzenie narodów;

9

Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu.

10

Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz:

11

Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.

12

Wieńczysz rok dobrocią swą, A drogi twoje ociekają tłustością,

13

Stepowe pastwiska obficie są zroszone, A pagórki przepasują się weselem.

14

Łąki przyodziewają się w stada owiec, A doliny okrywają się zbożem; Wykrzykują radośnie i śpiewają.