Psalmy 62

1

Przewodnikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Dawidowy.

2

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje.

3

Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.

4

Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, Jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem?

5

Zaiste, zamyślają go strącić z wysoka, Lubują się w kłamstwie, Ustami swymi błogosławią, Ale w sercu swym złorzeczą. Sela.

6

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją!

7

Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.

8

W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu.

9

Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela.

10

Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie.

11

Nie ufajcie wyzyskowiAni nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem!

12

Jeden raz przemówił Bóg, A dwa razy to usłyszałem, Że moc należy do Boga

13

I że u ciebie, Panie, jest łaska, Bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego.