Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Psalmy 57

1

Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.

2

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!

3

Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.

4

On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.

5

Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.

6

Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

7

Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.

8

Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.

9

Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.

10

Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,

11

Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.

12

Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975