Psalmy 56

1

Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Niema gołębica w dali". Miktam Dawidowy, Gdy Filistyni pojmali go w Gat.

2

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; Cały dzień wrogowie uciskają mnie!

3

Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, Gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza.

4

Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.

5

Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?

6

Cały dzień sprawie mojej szkodzą, Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby.

7

Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, Ponieważ nastają na życie moje.

8

Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi!

9

Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?

10

Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.

11

Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę,

12

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?

13

Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne,

14

Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia.