Psalmy 55

1

Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida.

2

Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, A nie ukrywaj się przed błaganiem moim!

3

Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Miotam się w żalu moim i jęczę

4

Z powodu głosu nieprzyjaciela, Z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, A w gniewie na mnie nastają.

5

Serce drży we mnie, Opadł mnie lęk przed śmiercią,

6

Bojaźń i drżenie nachodzi mnie I groza mnie ogarnia.

7

Rzekłem: O, gdybym miał skrzydła jak gołębica, Chętnie uleciałbym i odpoczął.

8

Oto uleciałbym daleko, Zamieszkałbym na pustyni. Sela.

9

Szybko poszukałbym sobie schronienia Przed wichrem gwałtownym i przed burzą.

10

Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, Gdyż widzę gwałty i waśnie w mieście!

11

Dniem i nocą obchodzą je po jego murach, A jest w nim niegodziwość i ucisk.

12

Jest w nim zguba, A z placów jego nie ustępuje ucisk i oszustwo.

13

Bo to nie wróg mnie lży - Co mógłbym znieść -Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie - Mógłbym się przed nim ukryć -

14

Ale ty, człowiek równy mnie, Powiernik mój i przyjaciel,

15

Z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie.

16

Niech ich śmierć zaskoczy, Niech żywcem zstąpią do krainy umarłych, Bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi.

17

Ja do Boga wołam, A Pan mnie wybawi.

18

Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, I wysłucha głosu mojego.

19

Wybawi duszę moją, Obdarzy pokojem od napastników, Choć wielu ich jest przeciwko mnie.

20

Bóg usłyszy i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. Sela. Nie ma bowiem u nich poprawy I nie boją się Boga.

21

Podniósł rękę na przyjaciół swoich, Pohańbił przymierze swoje.

22

Gładsze niż masło są usta jego, Ale wrogość jest w sercu jego; Miększe niż oliwa są słowa jego. Ale to miecze obnażone.

23

Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.

24

Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady; Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja tobie ufam.