Psalmy 54

1

Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Pieśń pouczająca Dawida,

2

Gdy przyszli Zyfici i rzekli do Saula: Dawid ukrywa się u nas.

3

Boże, wybaw mnie w imię swoje I w mocy swojej ujmij się za sprawą moją!

4

Boże! Wysłuchaj modlitwy mojej, Nakłoń ucha na słowa ust moich,

5

Bo obcy powstali przeciwko mnie, A okrutnicy godzą na życie moje; Nie stawiają Boga przed oczyma swymi! Sela.

6

Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie.

7

Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich! Według wierności swojej wytrać ich!

8

Z ochotą złożę ci ofiary, Będę wysławiał imię twoje, Panie, bo jest dobre,

9

Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, Tak że oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich.