Psalmy 46

1

Przewodnikowi chóru. Pieśń synów Koracha na nutę: "Dziewice..."

2

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

3

Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.

4

Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela.

5

Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego.

6

Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem.

7

Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia.

8

Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.

9

Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi!

10

Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.

11

Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!

12

Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.