Psalmy 4

1

Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Psalm Dawidowy.

2

Odpowiedz na wołanie moje, Sprawiedliwy Boże mój! W ucisku ulżyłeś mi. Zmiłuj się nade mną I wysłuchaj modlitwę moją!

3

Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela.

4

Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.

5

Drżyjcie i nie grzeszcie! Rozmyślajcie w sercu swym na łożu i milczcie! Sela.

6

Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu.

7

Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie!

8

Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.

9

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.