Psalmy 34

1

Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł.

2

Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!

3

Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!

4

Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!

5

Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

6

Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem!

7

Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego.

8

Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.

9

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

10

Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.

11

Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.

12

Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie! Nauczę was bojaźni Pańskiej!

13

Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni?...

14

Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od słów obłudnych!

15

Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!

16

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.

17

Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich.

18

Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk.

19

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,A wybawia utrapionych na duchu.

20

Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.

21

Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.

22

Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.

23

Pan wyzwala duszę sług swoichI nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.