Psalmy 29

1

Psalm Dawidowy. Oddajcie Panu, synowie Boży, Oddajcie Panu chwałę i moc!

2

Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!

3

Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.

4

Głos Pana potężny, Głos Pana wspaniały.

5

Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu.

6

Sprawia, że Liban skacze jak cielę, A Syrion jak młody bawół.

7

Głos Pana krzesze płomienie ogniste.

8

Głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

9

Głos Pana wykorzenia dęby I obnaża lasy, A w świątyni jego wszystko woła: Chwała!

10

Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki.

11

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!