Psalmy 26

1

Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności I zaufałem Panu. Nie zachwieję się!

2

Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje!

3

Bo mam przed oczyma łaskę twoją I postępuję w prawdzie twojej.

4

Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi.

5

Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi.

6

Umywam w niewinności ręce swoje I chodzę wokoło ołtarza twojego, Panie,

7

Aby głośno śpiewać dziękczynienie I opowiedzieć wszystkie cuda twoje.

8

Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego I miejsce przebywania chwały twojej.

9

Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, A życia mego ze zbrodniarzami!

10

Ręce ich splamione są zbrodnią, A prawica ich pełna jest przekupstwa.

11

Ale ja postępuję w niewinności, Wybaw mnie i bądź mi miłościw!

12

Noga moja stoi na prostej drodze, Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.