Psalmy 24

1

Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2

On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach.

3

Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu?

4

Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

5

Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.

6

Takie jest pokolenie tych, co go szukają, Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Sela.

7

Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały!

8

Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.

9

Podnieście, bramy, wierzchy wasze I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały!

10

Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.