Psalmy 19

1

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

2

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.

3

Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość.

4

Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu...

5

A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot,

6

A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.

7

Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem.

8

Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.

9

Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

10

Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.

11

Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.

12

Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.

13

Uchybienia - któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi!

14

Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, Aby nie panowali nade mną! Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu.

15

Niech znajdą upodobanie słowa ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!