Psalmy 150

1

Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.

2

Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!

3

Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze!

4

Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie!

5

Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!

6

Niech wszystko co żyje chwali Pana! Alleluja.